Nieuws

 
     

De Ouderendelegatie van het NUZO zoekt per januari 2022 een voorzitter

In de afgelopen 13 jaar heeft het NUZO- een hecht netwerk van instellingen en organisaties op het gebied van zorg, welzijn en wonen - zich ontwikkeld tot een kernspeler rond het vormgeven en vernieuwen van de zorg voor (kwetsbare) ouderen in de provincie Utrecht en een deel van Gelderland. NUZO combineert de rollen van aanjager, platform, ontwikkelaar en uitvoerder van projecten en verbeteringstrajecten op verschillende door de ouderen gekozen thema’s, zoals goede zorg en welzijn thuis,  huisvesting voor ouderen, overgang van huis naar ziekenhuis en van ziekenhuis naar huis), Weet Wat U Slikt,  Is Alles Besproken, voor nu, zo en later?, Dappere dokters dappere ouderen en Verzilver uw gemeente, Geleerde lessen in coronatijd. Meer informatie hierover vindt u ook op www.nuzo-utrecht.nl.
 
De Ouderendelegatie geeft ouderen de kans om zelf als ouderen de regie te nemen, te verbinden, invloed te hebben. De Ouderendelegatie is binnen het samenwerkingsverband NUZO een sleutelspeler omdat zij de stem van de ouderen weergeeft in alles wat het NUZO doet. De Ouderendelegatie (10 ouderen in de leeftijd van 53 tot 89) doet dit door het inbrengen van signalen en voorstellen, het beoordelen van initiatieven van partners, het monitoren van projecten, het promoten en onder de aandacht brengen van succesvolle projecten, organiseren van netwerkbijeenkomsten met sprekers, het raadplegen van het Ouderenpanel en contacten met andere organisaties lokaal, regionaal en landelijk. 
 
De voorzitter van de Ouderendelegatie:
 • heeft aantoonbare relevante bestuurservaring en rollen vervuld op dit niveau;
 • is aantoonbaar geïnteresseerd in de ontwikkelingen in ouderenzorg en –welzijn en wonen;
 • is in staat de eigen situatie te overstijgen; heeft een brede kijk op het ouderenperspectief;
 • is in staat oplossingen te zoeken en te verwoorden;
 • is een inspirerende en verbindend persoon;
 • is boegbeeld en aanspreekpunt intern, primus inter pares, voor de leden van de Ouderendelegatie; zorgt voor verbinding in de samenwerking tussen ouderen en de netwerkpartners; o.a. door deelname aan de NUZO regiegroep.
 • is ook een sterk verbinder en boegbeeld extern; b.v. in de samenwerking met andere regionale ouderennetwerken en de landelijke Raad van Ouderen;
 • heeft bewezen kwaliteiten als voorzitter, kan delegeren naar de werkgroepen en themagroepen, draag proactief bij aan de agendasetting vanuit het ouderenperspectief, stuurt op proces en uitkomsten/resultaten, werkt hierin nauw samen met de netwerkcoördinator;
 • is bereid tijd en energie te investeren in de activiteiten van de Ouderendelegatie; en neemt de ouderen mee in de doorontwikkeling van NUZO 4.0  en de nieuwe rollen en samenwerkingsvaardigheden die dit voor de Ouderendelegatie met zich mee brengt;
 • kan goed netwerken en beschikt zelf ook over een divers en breed netwerk;
 • heeft affiniteit met onderzoeksbeleid;
 • is digitaal vaardig.
Wij bieden u een unieke en inspirerende samenwerking tussen partners en ouderen in de Utrechtse provincie. Het voorzitterschap is een onbezoldigde functie. Wij bieden de voorzitter en leden van de Ouderendelegatie vacatiegelden en reiskostenvergoeding voor de formele vergaderingen. De Ouderendelegatie komt minimaal 6 maal per jaar bijeen en de leden leveren (alleen of in tweetallen) een bijdrage aan projecten die hen aanspreken. 
 
Tijdsinvestering:
 • Vergaderingen Ouderendelegatie min. 6 x een dagdeel per jaar.
 • Deelname aan de Regiegroep: min. 6 x dagdeel per jaar. 
 • Deelnemen aan een themagroep?
 • Deelnemen aan Brede netwerkbijeenkomsten, bijeenkomsten met het Ouderenpanel
 • Voorbereidingsoverleg met NUZO coördinator
   
Spreekt u dit aan of wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de huidige voorzitter Elisabeth van Oostrum, 06 2254 2313 of met Meta de Graaff, coördinator NUZO via telefoonnummer 06 49393482 op maandag, dinsdag en donderdag. 
 
Wij gaan graag met u in gesprek. 
 
Belangstellenden kunnen hun CV en motivatie per e-mail sturen naar m.degraaff-2@umcutrecht.nl of per post naar: 
UMC Utrecht
T.a.v. NUZO - huispostnr. Str. 6.131
Postbus 85500, 3508 GA  UTRECHT

Copyright 2021 Julius Centrum