Nieuws

 
     

De Ouderendelegatie van NUZO zoekt versterking

In de afgelopen 12 jaar heeft NUZO- een hecht netwerk van instellingen en organisaties op het gebied van zorg, welzijn en wonen - zich ontwikkeld tot een kernspeler rond het vormgeven en vernieuwen van de zorg voor (kwetsbare) ouderen in de provincie Utrecht en een deel van Gelderland. NUZO combineert de rollen van aanjager, platform, ontwikkelaar en uitvoerder van verbeteringstrajecten op verschillende door de ouderen gekozen thema’s, zoals goede zorg en welzijn thuis, huisvesting voor ouderen, overgang van huis naar ziekenhuis en van ziekenhuis naar huis), Weet Wat U Slikt, Is Alles Besproken, voor nu, zo en later?, Dappere dokters dappere ouderen en Verzilver uw gemeente. Meer informatie hierover vindt u ook op www.nuzo-utrecht.nl.

De Ouderendelegatie is binnen het samenwerkingsverband NUZO een sleutelspeler omdat zij de stem van de ouderen weergeeft in alles wat NUZO doet. De Ouderendelegatie (8 ouderen in de leeftijd van 52 tot 78) doet dit door het inbrengen van signalen en voorstellen, het beoordelen van initiatieven van partners, het monitoren van projecten, het uitrollen van succesvolle projecten, organiseren van netwerkbijeenkomsten met sprekers, het raadplegen van het Ouderenpanel en contacten met andere organisaties lokaal, regionaal en landelijk.

Een lid van de Ouderendelegatie:
• is geïnteresseerd in de ontwikkelingen in ouderenzorg en –welzijn en wonen;
• is in staat de eigen situatie te overstijgen;
• is bereid tijd en energie te investeren in de activiteiten van de ouderendelegatie;
• is in staat oplossingen te zoeken en te verwoorden.

Wij bieden u een unieke en inspirerende samenwerking tussen partners en ouderen in de Utrechtse provincie. De Ouderendelegatie kent vacatiegelden en reiskostenvergoeding voor de formele vergaderingen. En krijgt professionele ondersteuning d.m.v. een coördinator en secretaresse. De Ouderendelegatie komt 6 maal per jaar bijeen en de leden leveren (alleen of in tweetallen) een bijdrage aan projecten die hen aanspreken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Elisabeth van Oostrum, voorzitter Ouderendelegatie, via telefoonnummer 06 2254 2313
Meta de Graaff, coördinator NUZO via telefoonnummer 06 4939 3482 op maandag, dinsdag en donderdag.

Wij gaan graag met u in gesprek. De gesprekken zullen eind oktober/begin november plaatsvinden.
Belangstellenden kunnen hun CV en motivatie per e-mail sturen naar secretariaatnuzo@umcutrecht.nl.

Copyright 2021 Julius Centrum