Nieuws

 
     

Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert

Afgelopen jaar zijn de ouderen en partners in NUZO gestart met  interactieve bijeenkomsten Dappere Dokters Dappere Ouderen in Zeist en De Bilt. Aanleiding voor deze bijeenkomsten is dat ouderen aangeven dat zij onvoldoende ruimte ervaren om ‘zomaar’ (zonder mankeren of ziek te zijn) een afspraak te maken bij de huisarts. En dat huisartsen aangeven graag met ouderen te willen spreken over optimale in plaats van maximale zorg. De bijeenkomsten, in samenwerking met de ouderen zelf, huisartsen, partners uit het sociaal domein en de gemeente, waren zeer succesvol.

Ook in 2020 gaan we hier mee verder. Te beginnen met een vijftal bijeenkomsten met de NUZO partners in de stad Utrecht: in de wijken Noordoost, Lunetten, Kanaleneiland, Lombok, Leidsche Rijn.   

Zie hier de film Dappere Oudere Patiënten
Zie hier meer informatie over de startbijeenkomsten

Heeft u interesse om elders in de provincie Utrecht een dergelijke bijeenkomst te organiseren mail secretariaatNUZO@umcutrecht.nl of  bel 088 - 7568 122 dan het NUZO secretariaat.

Copyright 2021 Julius Centrum