Nieuws

 
     

Succesvolle filmavond over wensen en grenzen in de laatste levensfase

​Op dinsdag 14 mei kwamen circa 60 ouderen, met huisartsen, andere zorgverleners en geïnteresseerden samen in het Lichtruim in Bilthoven om de film ‘De dappere patiënt’ te bekijken. De avond was georganiseerd door NUZO, het regionaal ouderennetwerk dat vanuit het UMC Utrecht wordt gecoördineerd, en de Dappere Dokters Utrecht, waarin ook een aantal huisartsen en specialisten uit het UMC Utrecht participeren. Zij gingen met de ouderen in gesprek over de keuzes die mensen hebben als het gaat om zorg en behandeling.

De film ‘De dappere patiënt’ brengt verschillende ouderen in beeld (zie de trailer), die met elkaar en met de huisarts spreken over wat zij belangrijk vinden in het leven. De een mankeert niets en hoopt nog lang te leven, de ander voelt het einde naderen. Voor ieder van hen geldt dat ze persoonlijke wensen hebben ten aanzien van de laatste levensfase. Willen ze nog een grote operatie ondergaan of gereanimeerd worden? Moet alles uit de kast gehaald worden om het leven te rekken? Willen ze zo lang mogelijk doorgaan met behandelingen, ook als dat veel ziekenhuisbezoeken betekent? Of brengen zij hun tijd juist liever rustig thuis met hun dierbaren door? Niet alles wat kan hoeft immers..…

Wensen en grenzen
Wensen en grenzen als het gaat om zorg en behandeling: de instemmende geluiden die vanuit het publiek klinken tijdens de film, geven aan dat het onderwerp leeft. Voor de een is het best confronterend om hierover na te denken, dat voelt als ‘de goden verzoeken’. De ander is nuchter en zegt ‘we gaan allemaal dood, dus je kunt er maar beter op voorbereid zijn’. Die persoonlijke wensen willen ouderen graag tijdig met hun huisarts bespreken, zodat als de tijd komt, ook daadwerkelijk alleen dat gebeurt wat ze zelf nog willen.
Ook de aanwezige huisartsen waren onder de indruk van de film: ‘Ik hoop dat mijn patiënten zich vrij voelen om hun wensen en grenzen met mij te delen: wat wilt u, hoe ver wilt u gaan in behandelingen, hoe staat u in het leven en wat als u iets overkomt? Dat wil ik graag weten, dan begrijp ik iemand beter en kan ik er rekening mee houden.’

Drempels in de praktijk

Hoe het bespreken van behandelwensen in de praktijk vorm kan krijgen, bespreken de aanwezigen met het vierkoppige panel op het podium: huisartsen Floris Hirsch en Kirsten de Leeuw, Corry Vroon (ouderen delegatie NUZO) en Haico Pama (ouderenorganisatie KBO-PCOB). Duidelijk werd dat veel ouderen hun behandelwensen graag willen bespreken, maar toch een drempel ervaren om dit te doen. Heeft de huisarts wel tijd voor zo’n gesprek, ook als ik nu nog niets mankeer? Hoe kom ik voorbij de assistente? En wat als ik er volgend jaar anders over denk?

Op zoek naar mogelijkheden
Een van de geopperde oplossingen is om dat gesprek ook een duidelijke naam te geven, bijvoorbeeld ‘sleutelgesprek’ of ‘behandelwensengesprek’. Dat maakt het makkelijker om een afspraak te maken. De meeste aanwezigen zien het liefst dat de huisarts oudere patiënten actief uitnodigt voor zo’n gesprek. En als huisartsen ( en misschien ook specialisten) dan een vast moment in de week vrijhouden voor dit soort gesprekken kan dit wellicht helpen. Huisartsen, specialisten, NUZO en ouderenbonden gaan de komende tijd verder met elkaar in gesprek om ervoor te zorgen dat ouderen op een laagdrempelige manier bij hun zorgverleners en de huisarts terecht kunnen om hun wensen en grenzen te bespreken.

Deze filmavond is een initiatief van het NUZO (Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen) en Optimale Zorg-Dappere Dokters. Deze beweging zet zich in voor optimale zorg: de meest gunstige zorg voor de patiënt waarbij de persoon belangrijker is dan de ziekte.

Kijk voor meer informatie op deze website of op www.optimalezorg-dapperedokters.nl

Wilt u een bijeenkomst organiseren neem dan contact op met Meta de Graaff, via SecretariaatNUZO@umcutrecht.nl of bel 088 - 75 68122.

Copyright 2021 Julius Centrum