Nieuwsbrief nr. 23, juni 2019
 
 
Ouderen zijn de motor vanuit het ouderenperspectief
Heidag geeft NUZO Ouderendelegatie energie

Beste NUZO-partners en belangstellenden,

De NUZO ouderendelegatie ging dit voorjaar op Heidag bij hun voorzitter in Leersum. Het was een geslaagde middag waarop hard gewerkt is aan het prioriteren van thema’s voor de komende jaren en hoe hier praktisch mee aan de slag te gaan in de samenwerking met de NUZO partners. Lees meer
Raad van Ouderen geeft advies aan Minister
Twee leden van de NUZO Ouderendelegatie, de voorzitter Elisabeth van Oostrum en Elisabeth Vreede-Chabot, nemen deel aan de nationale Raad van Ouderen,  die de minister Hugo de Jonge gevraagd en ongevraagd adviseren. Lees meer
NUZO start bijeenkomsten Dappere Dokters Dappere Ouderen 
NUZO, Dappere Dokters en ouderen in diverse gemeenten in de provincie Utrecht nemen het initiatief om ouderen, hun mantelzorgers en huisartsen met elkaar in gesprek brengen over hoe het ouder worden en de wensen en ideeën ten aanzien van medische behandelingen bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Lees meer
 
Samenredzaam, Nu, Zo en later
"Als ik niet meer alles zelf kan doen, dan doen anderen wel wat het beste voor mij is - maar dan moeten ze wel weten wat het beste voor je is", aldus een oudere deelnemer van Samenredzaam. 

De drie best practices van de partners in NUZO 'Is Alles Besproken', 'Mondzorg Ouderen' en 'Weet Wat U Slikt' zijn als  Samenredzaam in een pakket aangeboden. Lees meer
Wat hebben ouderen echt nodig om gezond oud te worden?
De vraag stond centraal tijdens een serie verhalenworkshops van Ouderen aan het Woord. Inzicht krijgen in wat ouderen nodig hebben, door die ouderen zelf aan het woord te laten over hun leven. Dat is het doel van ‘Het woord is aan ouderen’, waarbij ouderen uit verschillende delen van het land gevraagd zijn om te vertellen over wat ze nodig hebben. Lees meer
Kwetsbare of vitale oudere?
‘De gouden herfst’ is de titel van de oratie van Mariëlle Emmelot-Vonk, hoogleraar geriatrie die zij op 6 juni uitsprak. Zij pleit ervoor om in de keuze van behandelingen voor oudere patiënten veel meer te kijken in hoeverre zij vitaal of juist kwetsbaar zijn. “Want dat is van grote invloed op hun kwaliteit van leven na de behandeling. Lees meer
Umcs versterken onderzoek en innovatie in de regio
Begin april heeft prof. dr. Willy Spaan, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het plan ‘Onderzoek & Innovatie met en voor de gezonde regio’ overhandigd aan minister Bruins. Lees meer
Ouderen van nu straks - website en factsheet RIVM
Steeds meer ouderen wonen langer en zelfstandig thuis en willen de regie op hun leven houden. Om dit te kunnen doen is het onder andere belangrijk dat zij in beweging blijven en sociale contacten hebben. Daarnaast is goede zorg en ondersteuning van belang. Het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu draagt hieraan bij. Lees meer

Tevens is in december 2018 een factsheet uitgebracht met als doel om gezondheidsprofessionals te informeren over het themadossier ‘Gezond en vitaal ouder worden’. Het is belangrijk dat ouderen in beweging blijven en contact met andere houden. Hoe kunt u daar als gemeente aan bijdragen? Lees meer
 
Agenda 2019 - Safe the date
 
 • Woensdag 26 juni van 17.00-20.15 uur - Transmuraal Leernetwerk Kwetsbare Ouderen
  Thema:  Polyfarmacie
  Locatie: UMC Utrecht
  ​Lees meer voor aanmelden en aanvullende informatie
 • Donderdag 17 oktober van 14.00-17.00 uur - NUZO Brede Netwerkbijeenkomst
  Thema: Ouderen en e-Health
  Locatie: ROC Midden Nederland
 
Copyright © 2014 NUZO, All rights reserved.
Nieuwsbrief nr. 20

Wilt u voortaan de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen?
Heeft u een tip of suggestie over de nieuwsbrief?
Wilt u zich aanmelden voor het Ouderenpanel?
Stuur een e-mail of bel met het NUZO-secretariaat.

NUZO-secretariaat
Telefoon: 088-7568122
E-mail: secretariaatnuzo@umcutrecht.nl
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 
Julius Centrum,
UMC Utrecht
 
 
Als u zich af wilt melden voor de nieuwsbrief klik hier
 
         
 
Copyright 2021 Julius Centrum