Nieuws

 
     

“Wat kan en mag ik vragen?” Quote NUZO oudere tijdens coronacrisis

De ouderen in het NUZO ouderennetwerk vinden het belangrijk dat ouderen nadenken over- en zich voor te bereiden op de laatste levensfase. Wat is voor u belangrijk in deze fase? En hier over te spreken met uw naasten en uw huisarts. Liefst natuurlijk voordat u wat mankeert.

Door het huidige coronavirus is dit nadenken en voorbereiden actueler dan ooit en komt de vraag wat voor ouderen belangrijk is in de laatste levensfase zeer dicht bij.

Een aantal ouderen hebben eerder al over deze vraag nagedacht bijvoorbeeld naar aanleiding van het initiatief Dappere Dokters en Dappere Ouderen of andere mooie initiatieven. Maar dat geldt niet voor alle ouderen. Daarom doen de NUZO ouderen juist nu een dringend beroep op iedere oudere om zichzelf deze vraag te stellen. Zie hier de oproep van de NUZO Ouderendelegatie, april 2020.Van links naar rechts, Mieke Klootwijk, Elisabeth van Oostrum, Elisabeth Vreede-Chabot, Monique Verschuren (voorzitter NUZO Programmacommissie), Maren Toncman (secretaresse), Mebius Kramer (lid tot najaar 2019), Marijke van Aert, Aat Grinwis, Corrie Vroon-Scherpenzeel, Meta de Graaff (coördinator), Jita Hoogerduijn en Theo Papilaja.

Copyright 2021 Julius Centrum